De syv største utgiftspostene for nordmenn

 

Norge er definitivt et av verdens dyreste land å bo i, noe som naturligvis samsvarer med høye inntekter. Nordmenn er også flinke til å bruke penger både på det ene og det andre, men vet du egentlig hva som er de syv største utgiftspostene for nordmenn? For å finne ut av det har vi sett nærmere på Forbrukerundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå, som ble utført senest i 2012.

Bolig, lys og brensel

Den desidert største utgiften for nordmenn går til bolig, lys og brensel. Med andre ord er det selve boligen, oppvarmingen av den og belysning som utgjør de største kostnadene for nordmenn – og det med god margin fremfor den andre største utgiftsposten. Over en fjerdedel (31%) av utgiftene en gjennomsnittlig nordmann har i løpet av ett år går til dette formålet, og det tilsvarer rundt 136 000 kroner i året.

Transport

Den andre største utgiftsposten for nordmenn er transport, som utgjør knappe 19 prosent av forbruket til en gjennomsnittlig nordmann i løpet av ett år. Det tilsvarer rundt 81 000 kroner årlig, men en positivt nyhet på transportposten er at det har vært en nedgang siden slutten av 90-tallet. Det kan tyde på at vi er flinkere til å reise kollektivt, eller bruke alternative transportmidler.

Mat- og drikkevarer

Blant de tre største utgiftspostene til nordmenn vinner vi også mat- og drikkevarer (ikke alkoholholdig drikke). Det utgjør nesten 12 prosent av det totale forbruket vårt i løpet av ett år, noe som betyr at vi spiser både godt og for mye penger. Matbudsjettet for en gjennomsnittlig nordmann utgjøre i 2012 hele 51 000 kroner i løpet av ett år. Og da er det altså snakk om vanlig dagligvarehandel.

Kultur og fritid

Kultur og fritid er nesten en like stor utgiftspost for nordmenn som mat- og drikkevarer. I 2012 brukte man hele 43 000 kroner på ulike kultur- og fritidsarrangementer, noe som utgjør nøyaktig 10 prosent av forbruksutgiftene. Innenfor denne posten antar vi at alt fra konserter til fotballkamper og så videre er medregnet. Og moro må man jo ha det!

Møbler og husholdningsartikler

Ting til hjemmet er også en relativt stor utgiftspost for nordmenn. I 2012 brukte den gjennomsnittlige nordmann hele 25 000 kroner til dette formålet, noe som utgjorde 5,6 prosent av totalforbruket i løpet av året. Det blir ganske mye møbler i hjemmet for denne summen, så at man har god råd er det vel ingen tvil om.

Klær og skotøy

Også klær, skotøy og annen bekledning er en vesentlig utgiftspost for de fleste norske familier. I snitt brukte man 23 600 kroner på klær og skotøy i 2012, noe som utgjorde 5,4 prosent av det totale forbruket. Med andre ord brukte en gjennomsnittlig nordmann like mye penger på klær og sko som på møbler og interiør, og samlet sett utgjorde denne posten like mye som utgifter til mat og drikkevarer!

Andre varer og tjenester

Sist, men ikke minst, så utgjorde også utgifter til «andre varer og tjenester» en vesentlig del av forbruksutgiftene for den gjennomsnittlige nordmann. Man brukte 27 000 kroner på dette, eller 6,2 prosent av forbruksutgiftene, på ting som ikke passet inn i noen av de overnevnte kategoriene.