Forbrukslån med partner

Det kan være enklere å få innvilget et lån med en medlåntaker. En medlåntaker kan være en venn, familiemedlem eller en samboer.

Selv om det kan være et krav i noen banker, må det ikke være et romantisk forhold eller noen du deler økonomi med for at dere skal kunne søke sammen om et forbrukslån.

Det gjelder bare å finne riktig tilbyder for rett behov. Å være to om en lånesøknad kan ha mange fordeler og bedre vilkår. Vi viser deg hvordan det er å ta opp et forbrukslån med partner.

Kort om forbrukslån

Først ser vi på hva et forbrukslån er og innebærer uavhengig om det er én eller to lånetakere. Dette er de generelle betingelsene for et forbrukslån uavhengig utsteder.

En lånekalkulator eller låneagent kan hjelpe deg eller dere på vei mot det beste lånetilbudet med de beste vilkårene. Forbrukslån er et tilbud som banken har og er et marked hvor det er stor konkurranse om låntakere. Det kan med andre ord være mye penger å spare ved å orientere seg på lånemarkedet.

 • Et lån uten sikkerhet i personlige eiendeler, egenkapital eller bolig
 • Nedbetalingsplan på som regel fem år
 • Lånesum på rundt 500 000 kroner er vanlig å søke om uavhengig bank
 • Lånegrensen for forbrukslån ligger på mellom 5 000 kroner og 600 000 kroner
 • Innebærer en kredittsjekk hvor kredittscoren avgjør om lånet innvilges
 • Kredittscoren indikerer betalingsevnen, som bør ligge på rundt 50-60
 • Lånetaker(e) skal kunne tåle en renteøkning på 5 prosent
 • Betalingsevnen avgjøres av søkers inntekt, gjeld og betalingsanmerkninger
 • Bankene skal ikke tilby lån som gjør at lånetakers samlede gjeld overstiger fem ganger inntektene

Fordeler med medlåntaker

Å søke om lån uten sikkerhet sammen har mange fordeler utover å skulle dekke én stor uforutsett kostnad. Man har mange muligheter. Ved samboerskap bør den ene kjøpe seg inn i avtalen og bidra til å nedbetale boliglånet.

Det vil slå positivt ut hos banken når dere søker om forbrukslån senere. Å benytte forbrukslånet til å refinansiere gjeld sammen er også billigere og enklere enn å få lånet innvilget til personlig forbruk og investering.

 • Lånet blir rimeligere
 • Lånerammen blir større
 • Effektiv rente blir lavere
 • Banken vurderer en samlet økonomi
 • To er ansvarlige for nedbetalingen
 • Begge har lik rett til å disponere lånet
 • Å samle alle mindre lån til ett ved å ta opp et forbrukslån lønner seg enda mer ved felles økonomi. Dette kalles refinansiering
 • Det er enklere, billigere og raskere å innfri lånet, samt spare
 • Låneavtalen har en skattefordel når to betaler gjeldsrenter og man kan fordele skattefradraget

Krav til lånetaker og medlåntaker

Når du har en medlåntaker betyr det i praksis at du har en kausjonist som er medansvarlig for lånet og gjelden. Da kommer flere faktorer inn i bildet.

For eksempel spiller det en rolle om en av partene tok opp forbrukslån før man søker sammen med en partner. Dette er kravene til både lånetaker og medlåntaker når dere søker om forbrukslån sammen.

 • Begge må være myndige eller over myndighetsalder
 • Søkere må ha fast inntekt og en minstesum i årsinntekt
 • Ingen betalingsanmerkninger eller inkassosaker
 • Kredittsjekk utføres av lånetaker og medlåntaker
 • Unntaket ved betalingsanmerkninger er ved refinansiering av eksisterende gjeld
 • Fast bostedsadresse de siste tre årene
 • Sammenhengende og lovlig opphold i Norge de siste tre årene
 • En vil stå som hovedlåntaker og være primæransvarlig for nedbetalingen
 • Medlåntakeren har samme forpliktelser overfor banken som hovedlåntaker
 • Skriv en bindende samboeravtale samtidig med at lånesøknaden skrives.
 • Noen banker har et krav om at medlåntaker er en ektefelle, samboere eller familiemedlem med felles folkeregistrert adresse

Les også: Hvor mye kan jeg låne?

Når man er to om lånesøknaden

Det kan ha mange fordeler å søke om forbrukslån sammen. En medlåntaker gir automatisk høyere kredittscore og bedre betingelser og renter.

Det er større sannsynlighet for å få lånet innvilget når man er to enn som enkeltperson med lav kredittscore og én inntekt.

Dette skyldes at risikoen fordeles mellom to personer, som gir banken en bedre garanti for at lånet ikke misligholdes og at det vil nedbetales i sin helhet. Ansvaret blir derimot tyngre når man er sammen om en slik kontrakt med banken.

Søknadsprosessen fordrer at man er åpne om hverandres privatøkonomi hele veien. Kartlegg begges eksisterende gjeld og snakk sammen om delt økonomi og familieøkonomi før dere vurderer å søke om et forbrukslån sammen.