De finansielle fordelene med avtalefestet pensjon

Gunstige sider ved AFP som pensjon.

Avtalefestet pensjon kan være en gullgruve for alle ansatte som ønsker å pensjonere seg når de fyller 62 år. Alle som er offentlig ansatt i kommune og stat har AFP, men også i privat sektor kan AFP være nedfelt i tariffavtale.

AFP-tillegget varierer med arbeidstakerens inntekt, men det kan være verdt fra 500 000 kroner til 1 500 000 kroner, som kommer i tillegg til den ordinære pensjonsutbetalingen. Alle som ønsker å pensjonere seg tidlig bør derfor utforske regelverket vedrørende AFP-ordningen.

Alderpensjon fra folketrygden og AFP

Skal man ta ut avtalefestet pensjon før fylte 70 år, så må man også ta ut hel eller delvis alderspensjon fra folketrygden. Minimumskravet er her på 20 %. Mens alderspensjonen kan tas ut gradert, så er AFP i privat sektor en ytelse som ikke kan graderes. Desto lenger man venter med pensjonsuttaket, desto større blir den månedlige utbetalingen. Det er også verdt å merke seg at det ikke er noen begrensning på hvor høy inntekt man kan ha ved siden av pensjonen. Om man trenger mer penger så kan man også ta opp seniorlån for å dekke finansielle behov.

AFP er en norsk pensjonsordning.

Kort oppsummert

Avtalefestet pensjon kan være svært økonomisk gunstig for arbeidstakere som er omfattet av ordningen, men det er mange vilkår som må oppfylles. Det lønner seg derfor å sette seg godt inn i regelverket, slik at det blir lettere å planlegge pensjonisttilværelsen. Da slipper man å ta opp nye lån for å finansiere alderdommen.